Na październikowym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej (1944) podjęto wspaniałomyślną decyzję.

Fotografie wykonał Ludwik Hartwig w 1925 roku do 10 numeru „Przeglądu Lubelsko-Kresowego”.