Fotografie wykonał Ludwik Hartwig w 1925 roku do 10 numeru „Przeglądu Lubelsko-Kresowego”.

więzienie1P. Zagajłło – naczelnik wiezienia

więzienie2

Szkoła więzienna. Na pierwszym planie głośny bandyta – Boguta.

więzienie3

Warsztat szewski

więzienie4

Warsztat koszykarski

więzienie5

Warsztat krawiecki

wiezienie6

Warsztat stolarski

więzienie7Cela więzienna

Źródło:

„Przegląd Lubelsko-Kresowy”, 1925 nr 10, [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra – dostęp maj 2014]

historyk, miłośnik historii Lublina. web-developer