Majdanek w emigracyjnej prasie polskiej z 1943 roku.

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Gdy jeszcze w ubiegłym miesiącu zwiedzaliśmy były obóz koncentracyjny na Majdanku, naszym oczom ukazał się jeden z numerów londyńskiego „Dziennika Polskiego”, w którem już opisywano to miejsce zagłady.

Rzecz miała miejsce w 1943 roku, a więc w czasie prężnego działania KL Lublin.

Koresspondent donosił, że w obozie na Majdanku rozbudowanym wówczas do pojemności 80 tysięcy więźniów, przebywają w wielkiej liczbie ofiary masowych aresztowań i łapanek ulicznych, dokonanych przez Niemców w pierwszych miesiącach 1943 roku. Wówczas Niemcy oficjalnie uznali tych więźniów za „jeńców wojennych wziętych do niewoli przez okupacyjne formacje wojskowe SS.” Fakt ten był jednym z wielu wtedy dowodów, że masowe obławy i aresztowania w wielkich miastach polskich przede wszystkim w Warszawie, Lwowie i Krakowie – były aktem prewencyjnym i zmierzały do ujęcia i zamknięcia w obozie tych Polaków, których Niemcy uważali za najbardziej niebezpiecznych, zdolnych do organizowania oporu i walki z okupantem.

Jak pisał redaktor gazety, uznani za jeńców wojennych więźniowie w Majdanku  byli traktowani w sposób szczególnie okrutny. Śmiertelność w obozie wzrastała zastraszająco na skutek panującego brudu, szerzących się epidemij i braku jakichkolwiek urządzeń sanitarnych. Znęcanie się nad więźniami pod byle pretekstem, a nawet doraźne egzekucje były na porządku dziennym. Wiadomości z Polski stwierdzały też, że nastroje w obozie były bardzo trudne. W listach do domu więźniowie pisali, że długo już nie wytrzymają i żegnali się z rodzinami.

Zatrważająca wydaje się końcówka tego artykułu:

Sposób traktowania owych jeńców wojennych najpewniej ilustruje fakt, że w obozie nie ma wody na użytek więźniów, natomiast Niemcy zainstalowali ostatnio łaźnie dla psów policyjnych, specjalnie tresowanych do pilnowania więźniów i zagryzania na śmierć uciekających.

Czy w okoliczności takich otrzymywanych informacji nie można było nic zrobić? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi przez długie lata.

Źródło:

Ofiary obław – jeńcami wojennymi. Los 80000 więźniów obozie koncentracyjnym na Majdanku, „Dziennik Polski” z 28 maja 1943 roku, znajdujący się na wystawie stałej w Muzeum na Majdanku.

Polecam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *