Niezwykłe zdjęcie z budowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

W 1935 roku był to gmach Szkoły Powszechnej, jeszcze niedawno mieściło się tutaj Gimnazjum nr 1. Mowa o szkole przy ulicy Kunickiego, dawnej Bychawskiej, której budowę uwieczniono na poniższym prasowym zdjęciu.

Historia placówki sięga 1919 roku, kiedy otworzono siedmioklasową szkołę powszechną dla dzieci pracowników kolejowych. Początkowo dzieci uczyły się przy Bychawskiej 25.

W latach 30. placówka napotkała trudności lokalowe. Wtedy zajęcia prowadzono w różnych miejscach – Bychawska 27, Bychawska 37, Pochyła 3, Piaskowa 9 oraz pomieszczeniach szkoły na Kośminku. Uczniowie pobierali też nauki przy Bychawskiej 23 w domu Jochera Izraelity.

Na początku lat 30. rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. W 1933 roku samorząd miejski i powstałe Towarzystwo Popierania budowy Publicznych szkół powszechnych przystąpiły do działania. W 1934 roku powstał pierwszy projekt inż. arch. Józefa Rogowskiego, który nie spotkał się z aprobatą kuratorium oświaty, gdyż nie posiadał ani sal gimnastycznych. W takiej sytuacji postanowiono rozpisać konkurs. Zaproszono do niego 4 sławnych na tamte czasy architeków: arch. Stanisława Łukasiewicza, arch. Bohdana Kelles-Krauzego, arch. Jerzego Chylewskiego, arch. Tadeusza Witkowskiego. Główną nagrodę i 600 zł otrzymał Tadeusz Witkowski.

Szkołę budowały takie firmy, jak: Przedsiębiorstwo Budowlane M. Chodorowski i J. Banasik z ulicy Królewskiej 11, firma „Architekt” mieszcząca się na ul. Zamojskiej 4, Firma Braci Rachman mieszcząca się przy Krakowskim Przedmieściu 30, która zajmowała się pracami wykończeniowymi. Prace trwały od 1934 do 1936 roku. Uczestniczyli w nich także rodzice dzieci uczęszczających do szkół, ofiarując pieniądze, bądź własną pracę.

Źródło:

„Życie Lubelskie”, 1935 nr 15 [https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/4025/edition/8815/content – dostęp czerwiec 2020]

Gimnazjum nr 1 w Lublinie, hasło w Leksykonie, [http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/gimnazjum-nr-1-w-lublinie/ – dostęp czerwiec 2020]

Danczowska H., Architekt T. Witkowski. Kalendarium życia i twórczości 1904–1986, Lublin 2009.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *