Powstanie Szkoły Vetterów

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

W 1860 roku w Zgromadzeniu Kupców Miasta Lublina powstała myśl założenia szkoły handlowej. Uruchomiona została po wielu staraniach 5 sierpnia 1866 roku jako 4-klasowa Szkoła Niedzielno – Handlowa. 8 sierpnia 1866 roku o tym wydarzeniu pisał Kurier Lubelski.

5 sierpnia był dniem bardzo uroczystym. W kościele katedralnym odbyła się Msza Św., odprawiona przez kanonika ks. Misińskiego. Uczestniczyli w niej członkowie towarzystwa kupieckiego, władze miejskie i szkolne oraz uczniowie. Po nabożeństwie wszyscy udali się do pojezuickiego gmachu, gdzie pierwotnie ta szkoła miała siedzibę.

Ksiądz kanonik w bardzo pięknych słowach opowiedział o znaczeniu tej placówki. Przytoczył jak ważne jest kształcenie młodzieży. JW. Teodorowicz przemówił do obecnych w języku ruskim, zachęcając reprezentantów stanu kupieckiego do troskliwego poświęcenia się szkole.

Po południu odbył się zapis nowych uczniów, oraz egzaminy.

Źródło:

Kurier Lubelski, 1866 nr 64, [http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=27513 – dostęp kwiecień 2022]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *