Odkrycie w kościele po-bernardyńskim

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

W Lublinie dokonano znaczącego odkrycia archeologicznego, które może przedefiniować nasze rozumienie historii miasta. Podczas prac konserwatorskich w zespole pobernardyńskim, archeolodzy odkryli fundamenty średniowiecznej wieży, która mogła być częścią dawnego systemu obronnego Lublina. Odkrycie to nastąpiło na terenie kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła i dawnego klasztoru bernardyńskiego, gdzie od 2022 roku prowadzone są prace budowlane i konserwatorskie​​​​.

Odnaleziono relikty murów z kamienia wapiennego na piaskowo-wapiennej zaprawie, które układają się w rzut prostokątnej budowli o wymiarach 7,5 x 8,5 metrów. Struktura ta posiada po trzy przypory z każdej strony o wymiarach 1,5 x 1,5 metra, a grubość ścian fundamentu wynosi od 1,5 do 1,7 metra​​. Wstępna analiza stratygraficzna murów wskazuje, że budowla jest starsza niż wschodnie skrzydło klasztorne i prezbiterium, które powstało po pożarze w 1602 roku​​.

Dodatkowo, w ostatnim pomieszczeniu zakrystii odkryto dwa mury z kamienia wapiennego oraz dwa poziomy ceglanych posadzek, które prawdopodobnie są częścią tej samej budowli, ale różnią się od wieży​​. Badania architektoniczne przeprowadzone przez Krzysztofa Janusa z Politechniki Lubelskiej sugerują, że wieża mogła wznosić się na co najmniej pięć kondygnacji, stanowiąc znakomity punkt obserwacyjny dla całej okolicy. Według eksperta, budowla mogła być jednym z elementów większego systemu obronnego miasta, ale na pewno nie powstała później niż po wzniesieniu murów obronnych przez Kazimierza Wielkiego po 1341 roku​​.

Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ocenił, że odkryte relikty średniowiecznej wieży stanowią jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych na Lubelszczyźnie. Odkryte fundamenty rzucają nowe światło na rozwój przestrzenny miasta w średniowieczu i otwierają nowe perspektywy badawcze dla naukowców zajmujących się historią Lublina​.

Źródła:

  1. Polskie Radio: „W Lublinie odkryto nieznaną średniowieczną wieżę”
  2. Kurier Lubelski: „Sensacyjne odkrycie archeologiczne w Lublinie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *