W roku 1967 na łamach „Sztandaru Ludu”, red. Ada Gozdecka poświęciła całą serię artykułów dotyczących Rur, Wieniawy, Bronowic, Tatar i Kalinowszczyzny.

Jak donosiła w swoim czasie „Ziemia Lubelska” 17 maja 1925 roku odbył się wiec w Zemborzycach, na którym zebrała się tamtejsza ludność.

W okolicach dworca kolejowego, rozpościera się dzielnica zwana dzisiaj Za Cukrownią (nazwa dzielnicy upowszechniła się po jej włączeniu do Lublina w 1916 roku).

Każda dzielnica miasta naszgo kryje za sobą ważne wydarzenia z przeszłości.

Dzielnica owa była początkowo wsią, położoną na południowy wschód od Lublina.

Nie dalej niż miesiąc temu, na łamach niniejszego magazynu, o historii tej dzielnicy pisaliśmy

Po raz kolejny zdarza nam się opisywać majątek Felin.

Pierwsze osiedle, powstałej w 1957 roku Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nosi imię, narodowego wieszcza naszego – Adama Mickiewicza.

Wielokrotnie w wywiadach słyszymy wiadomość, że Sławin i Sławinek to ta sama dzielnica.

Rury to dawne tereny folwarków duchownych. Położone były one wzdłuż drewnianych rur doprowadzających lewym brzegiem rzeki Bystrzycy wodę do Lublina. Miasto zamknięte w murach miało mało studzien, ponadto były one głębokie, bo sięgające do poziomu wód rzek pod nim płynących. Lublin otrzymał przywilej na urządzenie wodociągu już w 1471 r. Do jego budowy zabrano się dopiero kiedy wyschła ostatnia studnia, leżąca przy Bramie Grodzkiej … Continue reading „Krótka rzecz o Rurach…”

Jakiś czas temu nasza redakcja natrafiła na wspaniale zdigitalizowany „Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego”, opracowany pod redakcją  J.M. Bazewicza z 1907 roku. Poprzedza go strona ze spisem map i objaśnieniami znaków oraz mapa zbiorcza. Pozostałe karty są ułożone według dziesięciu guberni. Tablice z mapami są bogato ilustrowane. Grafiki przedstawiają miedzy innymi ruiny zamków, pejzaże, widoki ogólne miast, postaci kobiet i mężczyzn w strojach ludowych. Atlas uzupełniony … Continue reading „Lublin i okolice w atlasie z 1907 roku.”

Przeglądając przeróżne opracowania natrafiliśmy na ślady dawnej osady, która dziś w granicach naszego miasta mogłaby się znajdować.

Przyjemnością naszą jest państwu pokazać niezwykłe zdjęcia dawnego przedmieścia Lublina.

Czechów pojawia się w źródłach w roku 1326 w sumariuszu dokumentów dominikanów lubelskich jako „villa Czechówka”.

Felin to folwark dawny, założony z części dóbr królewskich Tatary, które po 1795 roku nadane zostały przez carycę Katarzynę II Adamowi hr. Ożarowskiemu. Popadły one w zadłużenie. Dopiero w 1860 roku pełnomocnik Ożarowskich – Emanuel Graff długi obciążające dobra w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim spłacił. Tym samym stał się właścicielem majątku. Graff przebudował istniejący dworek i założył folwark gospodarczy. Swoje dobra nazwał Felinem od imienia swojej żony … Continue reading „Kilka słów o Felinie…”

Informację taką możemy potwierdzić, gdyż odnaleziono wydanie „Gazety Warszawskiej” z 1862 roku (n. 296, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=80787 ), gdzie wiadomość o pożarze na ulicy Grodzkiej jest zawarta. Wiadomo, że w samym Lublinie próżno jeszcze szukać było prawdziwej, zawodowej straży (powstała w 1873 roku), lecz też i istniejące sikawki poradzić sobie z tak ogromnym pożarem nie mogły.  Tak więc do przeczytania artykułu sprzed 150 laty zapraszamy.