Jeszcze na początku lat 60′ samotnie biegła tamtędy ulica Kalinowszczyzna, wzdłuż której stały stare wiejskie zabudowania.

W południowo-zachodniej części Lublina znajduje się dzielnica Wrotków, dawna, średniowieczna wieś królewska, ponad sto lat temu nazywana Żabią Wólką.

W styczniu 1962 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN) podjęło decyzję o budowie osiedla Kalinowszczyzna.

Informacje o początkach funkcjonowania tejże instytucji zaczerpnąłem z międzywojennej lubelskiej prasy.

Poniższe fotografie z przełomu lat 60 i 70. odnalazłem na jednym z portali społecznościowych.

W pobliżu ścisłego centrum Lublina rozciąga się uliczka na terenie dawnych ogrodów, należących do parafii farnej św. Michała.