Minęło już 100 lat odkąd Tatary są częścią Lublina.

Plany zabudowy Ponikwody domkami jednorodzinnymi pojawiły się już w 1930 roku.

Dzisiaj w dobie powszechnego dostępu do Internetu każdy z nas może kręcić cykliczne programy ze swoich dzielnic.

Węglin należał kiedyś częściowo do majątku Rury Jezuickie oraz dóbr Konopnica.

Żmigród był niegdyś wczesnośredniowieczną osadą, położoną nieopodal wzgórza staromiejskiego.

Zazwyczaj przejeżdżamy nią, chcąc dostać się do Al. Racławickich, a więc ścisłego centrum Lublina.