W pobliżu ścisłego centrum Lublina rozciąga się uliczka na terenie dawnych ogrodów, należących do parafii farnej św. Michała.

Ulica Zielona miała w przeszłości wiele nazw.

Kilka dni temu, lubelską prasę zelektryzowała wieść o nowym odkryciu w rejonie ul. Towarowej.

Sławin był w XIII wieku osadą rycerską, należącą do protoplastów rodu Firlejów – Ostasza i Dzierżka z Bejsc herbu Lewart.

Tak nazywano majątek ziemski znajdujący się zaraz za ul. Lubartowską.

Plac Litewski, zwany kiedyś Placem Musztry ma niesamowitą przeszłość.

Z dzisiejszą dzielnicą Tatary związana jest niezwykła legenda.

Osiedle Marii Konopnickiej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (LSM) znajduje się w dawnej wsi Rury.

Istnieje w naszym mieście taka uliczka, troszkę na uboczu od głównych traktów komunikacyjnych.

Na miejscu dzisiejszego Placu Zamkowego znajdowała się główna ulica żydowskiego Lublina.

Położone jest na zachód od osiedla Juliusza Słowackiego na terenie należącym do Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dawniej były to grunty dominikańskie, które od początku XIX wieku stały się publicznym wysypiskiem śmieci.

Odkrycia archeologiczne są nieprzebranym źródłem informacji o danej epoce, historii czy kulturze zbiorowości.

Przeszło rok temu, w numerze listopadowym, donosiliśmy o prawdopodobieństwie, iż straż pożarna w Głusku (dawniej miasteczku, dziś dzielnicy Lublina) istniała już w 1862 roku.

W ubiegłym miesiącu w Zemborzycach, miały miejsce obchody 650-lecia nadania prawa magdeburskiego.

Majdanek. Obóz zagłady tysięcy ludzkich istnień. Obóz śmierci.

Tak na początku wieku XX nazywano wieś Wrotków położoną nieopodal Lublina

W 1611 roku król Zygmunt III Waza wystawionym dekretem zezwolił na zasypanie niespełniających już swych funkcji obwałowań i fosy, ciągnących się od zabudowań oo. Jezuitów w kierunku Bramy Krakowskiej.

Informację taką w 1908 roku podał „Tygodnik Ilustrowany”, który w jednym ze swoich numerów zamieścił 2 fotografie nowego kościoła.

Wiele jest historii, które kryje miasto nasze. Jedną z nich skrywa okolica kościoła św. Mikołaja na Czwartku.