Dzisiaj w dobie powszechnego dostępu do Internetu każdy z nas może kręcić cykliczne programy ze swoich dzielnic.

Węglin należał kiedyś częściowo do majątku Rury Jezuickie oraz dóbr Konopnica.

Żmigród był niegdyś wczesnośredniowieczną osadą, położoną nieopodal wzgórza staromiejskiego.

Zazwyczaj przejeżdżamy nią, chcąc dostać się do Al. Racławickich, a więc ścisłego centrum Lublina.

Jeszcze na początku lat 60′ samotnie biegła tamtędy ulica Kalinowszczyzna, wzdłuż której stały stare wiejskie zabudowania.

W południowo-zachodniej części Lublina znajduje się dzielnica Wrotków, dawna, średniowieczna wieś królewska, ponad sto lat temu nazywana Żabią Wólką.