TV Czechów

Dzisiaj w dobie powszechnego dostępu do Internetu każdy z nas może kręcić cykliczne programy ze swoich dzielnic.

Węglin – dzielnica Lublina

Węglin należał kiedyś częściowo do majątku Rury Jezuickie oraz dóbr Konopnica.

Żmigród

Żmigród był niegdyś wczesnośredniowieczną osadą, położoną nieopodal wzgórza staromiejskiego.

Ulica Lipowa

Zazwyczaj przejeżdżamy nią, chcąc dostać się do Al. Racławickich, a więc ścisłego centrum Lublina.

Jak rodziła się nowa Kalinowszczyzna?

Jeszcze na początku lat 60′ samotnie biegła tamtędy ulica Kalinowszczyzna, wzdłuż której stały stare wiejskie zabudowania.

Wrotków – dawna wieś królewska

W południowo-zachodniej części Lublina znajduje się dzielnica Wrotków, dawna, średniowieczna wieś królewska, ponad sto lat temu nazywana Żabią Wólką.