Kilka słów o Felinie…

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Felin to folwark dawny, założony z części dóbr królewskich Tatary, które po 1795 roku nadane zostały przez carycę Katarzynę II Adamowi hr. Ożarowskiemu. Popadły one w zadłużenie. Dopiero w 1860 roku pełnomocnik Ożarowskich – Emanuel Graff długi obciążające dobra w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim spłacił. Tym samym stał się właścicielem majątku. Graff przebudował istniejący dworek i założył folwark gospodarczy. Swoje dobra nazwał Felinem od imienia swojej żony – Felicji z Chubińskich.  W 1877 roku majątek przejął ich syn Władysław, który w 1887 roku dobra Wandzie Brzozowskiej sprzedał. W 1897 roku posiadłość liczącą 328 mórg nabył Erazm Plewiński, który następnie przekazał majątek Lubelskiemu Towarzystwu Rolniczemu, w celu utworzenia szkoły rolniczej jego imienia. Kiedy Towarzystwo w 1934 roku zostało rozwiązane, majątek przejęła Izba Rolnicza. W okresie II wojny światowej Felin został oddany do użytkowania wyższemu urzędnikowi Rzeszy ppłk. Kraussowi. Po wojnie majątek został upaństwowiony i przekazany najpierw UMCS, potem Wyższej Szkole Rolniczej jako gospodarstwo doświadczalne. Fotografie poniższe, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego pochodzą i majątek doświadczalny z 1944 roku przedstawiają.

PIC_2-6867 zwierzyna

PIC_2-6866 felin

PIC_2-6865 felin

PIC_2-6864 felin

PIC_2-6863 kurniki felin

PIC_2-6862 - Felin majątek doświadczalny

Źródła: 

Irena Kowalczyk, Zwiedzamy Lublin. Przewodnik, Lublin 2011, s. 308.

Fotografje – Majątek doświadczalny w Felinie,sygn. 2-6862, 2-6863, 2-6864, 2-6865, 2-6866, 2-6867, [http://www.audiovis.nac.gov.pl – dostęp listopad 2013]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *