Bary mleczne PRL-u

W okresie PRL-u bardzo popularne stały się bary mleczne. W 1957 r. otwarto jeden z pierwszych tego typu lokali w mieście. Był to bar „Fabryczny” przy ul. Armii Czerwonej 6 (obecnie ulica Fabryczna).

„Ideal” – fabryka wag Piotra Księżyckiego

Początkowo przy Świętoduskiej 20, zlokalizowany był zakład p. Piotra Księżyckiego, byłego pracownika Fabryki Wag W. Hessa. To tam w 1908 roku rozpoczęto produkcję wag dziesiętnych i stołowych o małej nośności.

Hotel Krakowski przy 1-Maja 42

Tuż po wojennej zawierusze Lublin posiadał ok. 100 tys. mieszkańców i praktycznie nie mógł zapewnić bytu dla nowo-przyjezdnych gości.

Powódź w Lublinie – 1922

26 lutego 1922 roku Bystrzyca wylała ze swojego koryta.

Sklep Żołnierski przy Foksal

W okresie międzywojennym żołnierz polski otoczony był niezwykłą opieką.

1-Maja spływała strugami krwi – lubelska gra o tron?

Stosunkowo niewiele pisze się o światku przestępczym międzywojennego Lublina.