V-PŁD

skrót, inna nazwa osiedla Widok

Podziel się