Kilka ładnych lat trwał proceder przemianowania ulicy Namiestnikowskiej na Prezydenta Gabriela Narutowicza.

W 1906 roku powstała prywatna szkoła polska im. Stanisława Staszica. Była to oddolna inicjatywa grupy ziemian i inteligencji działających pod wpływem strajkujących uczniów Gimnazjum Męskiego Lubelskiego.

Nasze miasto od wielu lat walczy ze sklepową pstrokacizną.

Jaki byłby nasz frasunek, gdybyśmy dziś nie mogli oglądać Bitwy pod Grunwaldem i Kazań Skargi w Muzeum Narodowym w Warszawie?

W 1925 roku na łamach „Głosu Lubelskiego” ukazał się artykuł Romana Ślaskiego (prezydenta miasta w roku 1939 – przyp. red.), w którym wspomina naukę w Gimnazjum Lubelskim w czasie okupacji rosyjskiej.