Dzisiaj jest tutaj plac, który często jest miejscem spotkań „pod PDTem”, a w głębi stoi budynek dawnego Powszechnego Domu Towarowego. Hotel Wiktoria istniał obok kościoła św. Piotra i Pawła do pierwszych lat po II wojnie światowej.

19 marca 1920 roku w Lublinie odbyły się specjalne uroczystości z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wielokrotnie miasto nasze nawiedzał Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. Jeden z jego pobytów miał miejsce 11 stycznia 1920 r., gdy po trudach frontowych zmagań, zawitał on do lubelskiego grodu.

Jak donosiła w swoim czasie „Ziemia Lubelska” 17 maja 1925 roku odbył się wiec w Zemborzycach, na którym zebrała się tamtejsza ludność.

Jak donosiła prasa, a w szczególności „Ilustrowany Kuryer Codzienny” i „Kurier Wileński”, Marszałek Józef Piłsudski 9 sierpnia 1924 roku nasz gród odwiedził.