W 1946 roku istniała wypożyczalnia skryptów studenckich na KUL-u

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Trudne były pierwsze lata powojennej Polski, ale trzeba podkreślić dość wybitną organizację studentów KUL-u.

W „Gazecie Lubelskiej” z 1946 roku dowiadujemy się, że obok Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Studentów KUL istniała tak zwana Sekcja Skryptowa. W tymże roku Zarząd „Bratniaka” powołał do życia Komisję Wydawniczą, która miała być rozszerzeniem wyżej wymienionej sekcji.

31 maja 1946 roku odbyło się pierwsze posiedzenie owej komisji w lokalu Bratniej Pomocy Studentów KUL. W jej skład wchodzili przedstawiciele wszystkich kół naukowych istniejących na terenie uczelni.

Co ciekawe, drogą prasy lubelskiej, ów zarząd „Bratniaka” wezwał wszystkich kolegów i koleżanki do natychmiastowego zwrotu wypożyczonych skryptów i książek (klasyka!), gdyż z powodu małej liczby egzemplarzy Sekcja Skryptowa chciała udostępnić je jak największej liczbie studentów. A nie zwrócenie pomocy naukowych w terminie skutkowało brakiem możliwości dalszego korzystania z dobrodziejstw tej organizacji.

Źródło:

Gazeta Lubelska : niezależne pismo demokratyczne, 1946 nr 151 [http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=8672&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= – dostęp listopad 2020]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *