Kolejny etap prac konserwatorskich w kościele św. Ducha odkrywa sztukaterie Celestyna Miklasińskiego

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Jak podaje Wojewódzki Konserwator Zabytków, zakończono II etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy sztukateriach w kopule prezbiterium kościoła św. Ducha w Lublinie.

Prace podjęto ze względu na zły stan techniczny, jak i potrzebę poprawy wyglądu wnętrza świątyni. Oczyszczono pęknięcia i zaimpregnowano oryginalne tynki, wykonano wzmocnienia konstrukcyjne, konsolidację strukturalną tynków i uzupełnienia w partii wysklepek. Ponadto wykonano uzupełnienia ubytków i elementów dekoracji sztukatorskiej (wymagała uzupełnień z powodu wykruszeń i uszkodzeń). Sztukaterie mają formę odlewanych i montowanych do podłoża „pasm/listew” o różnej długości, dekorowanych ornamentami w formie kimationu i astragalu.

Od roku trwają tam też prace badawcze. W pierwszym etapie wykonane zostały prace związane z usuwaniem przemalowań, szczegółowym rozpoznaniem historycznych warstw malarskich. Wówczas potwierdzono występowanie dekoracji malarskiej autorstwa Celestyna Miklasińskiego. Wcześniejsze wstępne punktowe odkrywki w dolnych partiach prezbiterium wskazywały na występowanie dekoracji malarskiej o zdecydowanej kolorystyce.

Odnaleziony w zbiorach archiwalnych kościoła projekt autorstwa Celestyna Miklasińskiego (autora m.in. dekoracji kościoła św. Jakuba Ap. w Lublinie, przy ul. Głuskiej) wskazywał, że projekt został zrealizowany, ale nie było wiadomo w jakim zakresie. Przeprowadzone prace związane z usuwaniem wtórnych przemalowań potwierdziły autorstwo Miklasińskiego dla całego wystroju malarskiego prezbiterium. Podkreślić przy tym trzeba, że istnieją różnice pomiędzy projektem (również potraktowanym wariantowo w zakresie detalu) a wykonaną dekoracją, która odnosiła się przede wszystkim do tła, a nie dekoracji sztukatorskiej (w tym przypadku wprowadzenie złoceń nastąpiło raczej w późniejszym okresie). Istnieją więc podstawy do odsłonięcia dekoracji wykonanej przez Celestyna Miklasińskiego z zachowaniem renesansowego charakteru wypraw sztukatorskich prezbiterium.

Źródło:

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *