Cierpienie Lublina w XVII w. – potop szwedzki

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Potop szwedzki był dla Rzeczpospolitej jednym z największych kataklizmów. Nie ominęło to Lublina. Miasto w XVII zostało bardzo dotknięte zniszczeniami wyrządzonymi w trakcie spierania się dwóch mocarstw.

Inwazja Szwedów na Rzeczpospolitą trwała w latach 1655-1660 i była częścią konfliktu II wojny północnej. Szwedzi rabowali, plądrowali i niszczyli wszystko na swojej drodze. Wojska napierały od północnego wschodu. Pochód na Lubelszczyźnie odbywał się ze wschodu na zachód. Od Hrubieszowa, przez Zamość, aż do Lublina. Ten drugi został ominięty dzięki swojej świetnej obronności.

W 1655 do Lublina wkroczył Danyło Wyhowski, pułkownik kozacki, ówcześnie hetman nakaźny. Był sprzymierzeńcem Karola X Gustawa, króla Szwecji. Okupacja trwała do 1657 roku, kiedy kolejny szwedzki sprzymierzeniec, książę siedmiogrodzki Jerzy II Rakoczy, wkroczył do miasta. Naoczny świadek tych wydarzeń opisuje (w księdze radzieckiej lubelskiej N 135) skalę destrukcji wyrządzanej przez obcych:

Moskwa i Kozacy, jako insze folwarki na przedmieściu będące, tak tesz i dom p. Jana Głowackiego, spustoszyli byli, i okna potłuczone i piecze poobalane były po tejże Kozaczyźnie; żonę jego odkupiłem od Moskwy, dałem za nią 80złotych. Potym Szwedzi nastąpili byli…i domy na Przedmieściu porozbierali… Tandem wojsko litewskie nastąpiło. Po Litwie Węgrowie…przyszedszy poburzyli wszystko, piece i okna

Po czasie okupacji, nastąpiła odbudowa miasta, która jednak nie dała długotrwałych efektów. W 1672 roku Tatarzy najechali Lublin i zniszczyli i spalili to co zostało odbudowane.

XVII wiek jest czasem wysiłku i cierpienia. Ówczesne wojny w Europie rozgrywały się na terytorium Rzeczypospolitej. Niezmierzone ambicje Karola X i Piotra Wielkiego o poszerzeniu swoich wpływów nie ominęły naszych ziem. II Wojna Północna pochłonęła wiele istnień i surowców, co było przyczyną złego stanu Polski w najbliższych wiekach.

Artykuł napisał Maksymilian Rudy w ramach praktyk studenckich.

Źródła:

Materiały do historii miasta Lublina 1317-1792 – Biblioteka UMCS

Józef Andrzej Gierowski, Historia Polski 1505–1764

Lublin w dziejach i kulturze Polski – Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *