Czy podoba Wam się taki Plac Litewski?

To pytanie jeszcze kilka lat temu rozbrzmiewało we współczesnych mediach papierowych i elektronicznych. Liczne dyskusje, komentarze, analizy czy jest zasadne zmieniać przestrzeń w centrum miasta. W efekcie mamy piękne, nowoczesne miejsce do spotkań, spacerów, a nawet rozrywki.

Był sobie baobab… na placu.

23 maja dla Lublina niewątpliwie był dniem smutnym. Licząca ponad 100 lat topola czarna z placu Litewskiego zakończyła swój żywot pod warkotem pił mechanicznych.

Odkrycia Placu Litewskiego

Od kwietnia trwają prace nad przebudową Placu Litewskiego.

Z przeszłości Placu Litewskiego

Plac Litewski, zwany kiedyś Placem Musztry ma niesamowitą przeszłość.