Zdzisław Podkowa (ur. 1920.07.16., zm. 1942.11.03), jeden z wielkich bohaterów sentymentalnej powieści Igora Sikiryckiego: “Siedmiu Nieobecnych”, zbuntowany, „młody gniewny” – uczeń elitarnego, przedwojennego Liceum Hetmana Jana Zamojskiego, harcerz i członek bohaterskiej grupy Przysposobienia Wojskowego pod dowództwem kaprala Dercza z Liceum Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie z września 1939 r.

Dowódca jednego z oddziałów Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) działającego na terenie Lublina. Podczas obrony Lublina – prowadził ostrzał z broni ze stanowisk ogniowych na lubelskim tunelu/wiadukcie. Za tajną działalność podziemną – został osadzony na Zamku i  torturowany w lubelskim areszcie wyższych służb policji bezpieczeństwa (Sipo) – czyli: niemieckiej, tajnej służby bezpieczeństwa wywiadu i kontrwywiadu wojskowego – SS (SD), tajnej policji państwowej (Gestapo) i policji kryminalnej (Kripo) – „pod Zegarem”. Nikogo nie wydał. Następnie z terenu obecnego dworca głównego PKP w Lublinie – przewieziony wprost do Oświęcimia i osadzony w nazistowskim koncentracyjnym obozie – KL Auschwitz I „Stammlager” . Po kilku miesiącach w obozie – w dniu: 03 listopada 1942, mając 22 lata – oddał życie za szkolnego kolegę – ginąc męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Państwowe Muzeum w Oświęcimiu – potwierdziło numer obozowy [LINK] i fakt śmierci męczeńskiej w obozie. Choć brutalna i nieubłagana zwrotnica wojny – na zawsze przestawiła tor Jego życia – to został zapomniany przez historię – a być może, to właśnie tacy ludzie jak – Zdzisław Podkowa – dali także inspirację i odważny asumpt do działań na tym polu – równie odważnym i heroicznym Postaciom i zarazem uciekinierom z obozu w Oświęcimiu – takim jak słynny – Rotmistrz Witold Pilecki, Jego adiutant z bojowego oddziału AK „Osa-Kosa-30” – Stanisław Gustaw Jaster, ps. „Hel”, czy też najsłynniejszy „Uciekinier” z KL Auschwitz I „Stammlager” – żołnierz AK – honorowy obywatel Tczewa śp. – Kazimierz Piechowski (w obozie, jako nr: <niem. Haftling918).

Przeczytaj także:  Patron największej synagogi - Salomon ben Jachiel Luria

Zdjęcie i wspomnienie Zdzisława Podkowy – ukazało się także w „Lubelskiej Księdze Oświęcimskiej” Sławomira Litwińskiego, wydanej w 2005 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina – mgra Andrzeja Pruszkowskiego i JM Rektora KUL ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka.

Źródło:

Wspomnienie o Zdzisławie Podkowa (1920-1942), dowódcy oddziału ZWZ w Lublinie., W: Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne [https://ltg.pl/wspomnienie-o-zdzislawie-podkowa/ – dostęp listopad 2020]

Podziel się

Adam Podkowa

Jestem Przewodnikiem po Państwowym Muzeum na Majdanku, przewodnikiem turystycznym po mieście Lublinie z tytułem "Przewodnik Inspiracji", organizatorem turystyki i krajoznawstwa. Mikromodelarzem i rekonstruktorem historyczny przy „Pracowni Mikromodelarstwa i Historii Wojskowej” w Warszawie (m.in.: typy broni i uzbrojenia, mundury, wojska lądowe i broń pancerna), mgr Teologii KUL Jana Pawła II o specjalności: reguły i wspólnoty zakonne, teologia fundamentalna, dogmatyczna i religioznawstwo. Ukończyłem również, studia podyplomowe z pedagogiki. Jestem mediatorem sądowym oraz wykładowcą. Piszę prozę poetycką i poezje – prelegent lubelskiego „Miasta Poezji”. Ponad to jestem miłośnikiem spacerów, dyskusji i długodystansowych pieszych rajdów krajoznawczych. Działaczem społecznym i samorządowym. Pomysłodawcą i autorem wielu inicjatyw i projektów, m.in.: tablicy upamiętniającej pierwszych obrońców Miasta Lublina – Lubelskich bohaterów II Wojny Światowej w obronnej kampanii wrześniowej w tym, m.in. – Zdzisława Podkowy, harcerza, członka grupy – „Przysposobienia Wojskowego”, dowódcy 1-dnego z oddziałów ZWZ-AK w Lublinie, aresztowanego i torturowanego „pod Zegarem”, osadzonego w więzieniu na Zamku Lubelskim, więźnia i męczennika, który – mając jedynie 22-lata – w obozie KL Auschwitz I „Stammlager” – w dniu: 3 listopada 1942 r.– oddał swoje życie za drugiego człowieka i wolność Ojczyzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.