Jeszcze w czasie wojennej zawieruchy wydrukowano pierwszy numer Sztandaru Ludu.

Patrząc na dzisiejszy plan Lublina widzimy 3 zasadnicze linie kolejowe, które przebiegają przez nasze miasto.