Pan Maciej Łukowski do naszej redakcji 5 nieznajomych nam zdjęć z wystawy rolniczej w Lublinie nadesłał.  Co do datowania nie powinno być to kwestią sporną, że w 1954 było one zrobione. Na jednej z nich widzimy świeżo wybudowany Plac Zebrań Ludowych, przez który w przedwojennym Lublinie biegła ulica Szeroka w żydowskiej dzielnicy.

348 - Kopia

22_16 - Kopia

22_15 - Kopia

22_11 - Kopia

22_9 - Kopia

Wielkie toż przygotowania były, dla uczczenia X – lecia Ludowej Polskiej Rzeczpospolitej. Szereg inwestycji w tym czasie w mieście podjęto, a jedną z nich była właśnie organizacja Wystawy Rolniczej na którą Zarząd Inwestycyj część kredytu na uzbrojenie jej terenów przejął od Przedsiębiorstwa Targów i Wystaw.

Wystawę zorganizowano na terenach Zamek Lubelski okalających. Od północy i wschodu szereg pawilonów dla pomieszczenia jej eksponatów wystawiono. Reprezentować miały one osiągnięcia Polski Ludowej w dziedzinie rolnictwa.

Źródło:
Sprawozdanie z postępu robót związanych z uczczeniem 10-lecia PKWN w Lublinie, W: „Lublin w dokumencie 1317 – 1967, pod red. F. Cieślak, H. Gawarecki, M. Stankowa, Lublin 1976, s. 354 – 363.

Przeczytaj także:  Pierwsze wyścigi konne w Lublinie

Tomasz Brzuszkiewicz

historyk, miłośnik historii Lublina. web-developer

Podziel się
Jeżeli podobał się Tobie ten post, proszę

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Pozwoli mi to nadal rozwijać ten portal.