Budynek obecnego Trybunału Koronnego znajdujący się przy ulicy Rynek 1, pełnił wiele funkcji na przestrzeni lat.

Pierwsze niepotwierdzone notatki dotyczące osiedlania się ludności żydowskiej w Lublinie pojawiły się już w 1336 roku, w którym to król Kazimierz Wieki miał wydać przywilej zezwalający im zamieszkać na przedmieściu Piaski.

Odkrycia archeologiczne są nieprzebranym źródłem informacji o danej epoce, historii czy kulturze zbiorowości.

Budowa lubelskiego klasztoru, czwartego budynku zakonu kapucynów w Polsce (tuż po Warszawie, Krakowie i Lwowie), miała miejsce w latach 1726-1733 z inicjatywy marszałka wielkiego litewskiego, księcia Pawła Karola Sanguszko i jego małżonki Marianny z Lubomirskich.

Powstanie styczniowe wybuchło z powodu niezadowolenia Polaków z polityki rządzących nimi Rosjan.

Ze stylem architektonicznym o nazwie „renesans lubelski” mamy do czynienia od przełomu wieków XVI i XVII.