Nazwiska lubelskich dzielnic

Oskar Kolberg był znanym polskim etnografem i dokumentalistą dawnych zwyczajów i obrzędów.

UMCS – powstanie uczelni

Gdy tylko Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego objął władzę nad krajem, postawił sobie za zadanie jak najszybciej podnieść kraj po agresywnej okupacji hitlerowców.

Jednostka ORMO na Politechnice

Nie dalej jak w marcu 1975 roku do gmachów dzisiejszej Politechniki Lubelskiej (wówczas Wyższej Szkoły Inżynierskiej – WSInż) wprowadziła się jednostka ORMO. 

Zajezdnia na Helenowie

„Nareszcie własne podwórko” – tak zaczynał się artykuł w jednym z numerów Kuriera Lubelskiego z 1957 roku.

Budowa osiedla Marii Konopnickiej na fotografii

Osiedle Marii Konopnickiej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (LSM) znajduje się w dawnej wsi Rury.

Osiedle im. Zygmunta Krasińskiego

Położone jest na zachód od osiedla Juliusza Słowackiego na terenie należącym do Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.