Początki lubelskiej informatyki

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Początki lubelskiej informatyki związane są ściśle z nowym zakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej należącym do Katedry Analizy Matematycznej.

Zakład Metod Numerycznych powstał 1 września 1965 roku. Prawdę powiedziawszy jego stworzenie było następstwem przydzielenia uniwersytetowi polskiego komputera o nazwie UMC-1. Specjalnie na ten cel przeznaczony został barak w czerwcu 1965 roku. Komputer osiągał 100 operacji arytmetycznych na sekundę, czytał dane z dalekopisu lub taśmy papierowej dziurkowanej z szybkością 6-15 znaków na sekundę.

Kierownikiem Zakładu został dr Światomir Ząbek, który zakończył wówczas staż w Zakładzie Metod Numerycznych Uniwersytetu Wrocławskiego i został skierowany na lubelską uczelnię. Rok później zakład wzbogacił się już o nowszy komputer polskiej firmy ELWRO typu Odra 1013, który wykonywał już 1000 operacji arytmetycznych na sekundę.

Pierwsi lubelscy programiści, pionierzy dzisiejszych dziedzin, korzystali (z dzisiejszej perspektywy) z archaicznych języków programowania. Wówczas była to nowość, szczyt zaawansowania technologicznego. Można to przyrównać do dzisiejszego zachwytu technologią sztucznej inteligencji (AI). Nie stosowano jakiegoś ogólnoświatowego języka. Obliczenia numeryczne pisano w języku wewnętrznym, odpowiednim dla danej maszyny. Dla komputerów typu Odra Zakład Metod Numerycznych Uniwersytetu Wrocławskiego opracował język MOST, którego autorami byli Jan Jerzy Szczepkowicz i prof. Stefan Paszkowski. Tego języka używano także na UMCS.

Po pewnym czasie w lubelskim Zakładzie Metod Numerycznych opracowano kompilator języka MOST – Fala-69 pozwalający w pełni wykorzystać możliwości komputera ELWRO.

Do 1967 roku komputery były wykorzystywane do pracy naukowo-dydaktycznej. Potem zaczęły one wspierać administrację uczelni, a konkretnie do przetwarzania danych kandydatów na I rok studiów.

W roku akademickim 1968/1969 zostało po raz pierwszy zorganizowane Studenckie Koło Naukowe Informatyków.

Źródło:

Tradycje Zakładu i kształcenia informatycznego, [https://www.umcs.pl/pl/tradycje-zakladu-i-ksztalcenia-informatycznego,1927.htm#page-1 – dostęp maj 2020]

MOST – [https://pl.wikipedia.org/ – dostęp maj 2020]

Nowości wydawnicze na Ridero.eu

gwara miasta lublina, gwara lubelska
Rozwój urbanistyczny Lublina w okresie międzywojennym, e-book, książka elektroniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *