Miejskie inwestycje, które brutalnie przerwała wojna

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

W Ekspresie Lubelsko-Wołyńskim z 11 listopada 1938 roku znalazł się artykuł, przedstawiający plany inwestycyjne miasta na kolejne lata. Oczywiście tradycyjnie podkreślono, iż wiele już poczyniono dla poprawy warunków bytowych w Lublinie.

W dziedzinie budowy ulic potrzeba było wybudować 34 890 m2 dróg o gładkiej nawierzchni, arterii II rzędnych – 40 490 m2 oraz zabrukować ok. 21 tys. m2 mniejszych przy-mieszkaniowych ciągów komunikacyjnych. Z utęsknieniem na most czekała ulica Pawia.

Lublin wówczas czekał też na budowę nowego stadionu, szkółki drzewek na Czechowie, urządzenie skweru na Kalinowszczyźnie i na Dziesiątej, urządzenie placów targowych na Dziesiątej i na Wieniawie.

Czechówkę czekał jeszcze trzeci etap prac, związanych z jej zasklepieniem. Inne lubelskie rzeki czekały na drobne prace konserwacyjne. Co ciekawe w planach był basen kąpielowy na Dziesiątej.

Trwała już budowa szkoły powszechnej przy Lipowej (dziś V Liceum Ogólnokształcące), której jak wiadomo, nie udało się dokończyć przed wojną. W planach była budowa pawilonu przeciwgruźliczego, szkoły przy ulicy Zamojskiej, domu administracyjnego przedsiębiorstw miejskich, aresztu publicznego, schronów publicznych, ustępu przy placu Bernardyńskim, ustępu podziemnego przy ulicy Dworcowej, nowego gmachu Straży Ogniowej, stacji autobusów zamiejskich. W trakcie była budowa hali targowej przy Lubartowskiej, a kolejną planowano przy ulicy Okopowej.

Koszt wszytskich inwestycji, które planowano wybudować do 1941 roku opiewał na sumę 3 949 004 złote.

Źródło:

Express Lubelski i Wołyński R. 16, 1938 nr 309.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *