Jak powstał Zamoy?

Z historią dzisiejszego liceum im. Jana Hetmana Zamoyskiego, nierozerwalnie związane są dzieje szkoły im. Stanisława Staszica.

3 fotografie Wandy Chicińskiej z XIX wieku dostępne w domenie publicznej

Około 1874 roku znana lubelska pani fotograf Wanda Chicińska (1850-1938) stworzyła album składający się z widoków Lublina.

Wolni Oracze – nowa lubelska loża masońska misją Jana Hempla

Historia tytułowej lubelskiej loży zaczyna się w Paryżu. Tam w 1908 roku Jan Hempel znany literat i publicysta, na studiach poznaje Stefana Żeromskiego.

Drukarnie Lubelskie roku 1878

Redaktor „Gazety Przemysłowo-Rzemieślniczej” Aleksander Choiński odwiedził Lublin w listopadzie 1878 roku i postanowił opisać działające tam 4 drukarnie.

Z historii odkrycia fresków w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej

Ściany kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej przy obecnej ulicy Narutowicza były ozdobione malowidłami. 

Otwarcie szkoły polskiej im. Staszica

W 1906 roku powstała prywatna szkoła polska im. Stanisława Staszica. Była to oddolna inicjatywa grupy ziemian i inteligencji działających pod wpływem strajkujących uczniów Gimnazjum Męskiego Lubelskiego.