Drukarnie Lubelskie roku 1878

Redaktor „Gazety Przemysłowo-Rzemieślniczej” Aleksander Choiński odwiedził Lublin w listopadzie 1878 roku i postanowił opisać działające tam 4 drukarnie.

Z historii odkrycia fresków w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej

Ściany kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej przy obecnej ulicy Narutowicza były ozdobione malowidłami. 

Otwarcie szkoły polskiej im. Staszica

W 1906 roku powstała prywatna szkoła polska im. Stanisława Staszica. Była to oddolna inicjatywa grupy ziemian i inteligencji działających pod wpływem strajkujących uczniów Gimnazjum Męskiego Lubelskiego.

Loże Masońskie Lublina

Na pierwszą ćwierć XIX wieku przypada powstanie w Lublinie ruchu wolnomularskiego.

Kapitan Kuba-Bojarski – patron strzelnicy na Dziesiątej

Strzelnica na Dziesiątej powstała w 1935 roku w wyniku ogromnego wysiłku członków Związku Strzeleckiego.

Jakie podatki płacili Lublinianie w 1826 roku?

W 1826 roku władze miejskie, zaniepokojone niedoinformowaniem mieszkańców w kwestiach podatków, pragnęły poinformować ich o należnościach wymaganych w bieżącym roku.