Strzelnica na Dziesiątej powstała w 1935 roku w wyniku ogromnego wysiłku członków Związku Strzeleckiego.

W 1826 roku władze miejskie, zaniepokojone niedoinformowaniem mieszkańców w kwestiach podatków, pragnęły poinformować ich o należnościach wymaganych w bieżącym roku.

Gimnazjum Lubelskie przy ulicy Narutowicza 12 było 8-klasową placówką edukacyjną.

W końcu XIX wieku duży procent lubelskich fabryk był w posiadaniu ludności pochodzenia żydowskiego.

W prasie lubelskiej z 1935 roku rozeszła się wieść o śmierci siostry pierwszego przywódcy Radzieckiej Rosji – Włodzimierza Lenina.

Już w latach poprzedzających wybuch pierwszej wojny światowej wyraźnie zaznaczył się rozwój przestrzenny i urbanistyczny Lublina.

W dniach 28 – 30 sierpnia 1860 roku zorganizowano w Lublinie pierwszą wystawę rolniczą.

Prawie w każdym lubelskim domu, w jedną z niepowtarzalnych nocy rozbłyśnie światło świec, a w aurze roznosić będą się zapachy domowych specjalności.

W pierwszych latach XX wieku podczas robót ziemnych w Lublinie, zaczęto odkrywać jego podziemne tajemnice.

29 czerwca 1894 roku doszło do nadzwyczajnego wydarzenia.

97 lat temu pierwsze dni listopadowe w Lublinie obfitowały w wielkie wydarzenia.

Józef Seruga był podpułkownikiem Wojska Polskiego, archiwistą, bibliotekarzem i historykiem.

Nieopodal naszego Koziego Grodu znajduje się Świdnik – miasto założone w 1954 roku.

Pewnego majowego bądź czerwcowego dnia roku 1908, nad ranem zarządzający Lubelską siecią telefoniczną połączył się za pomocą telegraficznych przewodników żelaznych.

Okazuje się, że amatorów zimnych kąpieli nie brakowało już przeszło 100 lat temu!

W ostatnim czasie wkroczyliśmy w okres Wielkiego Tygodnia, tygodnia poprzedzającego najważniejsze święto każdego katolika.

W 1913 roku, przy ul. Krakowskie Przedmieście 49, założono lecznicę dla zamożniejszych sfer miasta.

20 lutego 1915 roku, przy ulicy Skibińskiej otwarto bezpłatny „ambulans”.

Powstanie styczniowe wybuchło z powodu niezadowolenia Polaków z polityki rządzących nimi Rosjan.

6 listopada 1896 roku władze miejskie w osobie prezydenta Klimenta Hryniewicza, podpisały kontrakt z inż. Adolfem Weisblatem na budowę i eksploatację wodociągów.