26 lutego 1922 roku Bystrzyca wylała ze swojego koryta.

W okresie międzywojennym żołnierz polski otoczony był niezwykłą opieką.

Stosunkowo niewiele pisze się o światku przestępczym międzywojennego Lublina.

W okresie międzywojennym wiele było organizacji, które skupiały w swych szeregach osobistości płci pięknej.

Wielokrotnie miasto nasze nawiedzał Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski. Jeden z jego pobytów miał miejsce 11 stycznia 1920 r., gdy po trudach frontowych zmagań, zawitał on do lubelskiego grodu.

Fabryka maszyn rolniczych pod firmą M. Wolski i S-ka założoną została w 1874 roku.

W okolicach dworca kolejowego, rozpościera się dzielnica zwana dzisiaj Za Cukrownią (nazwa dzielnicy upowszechniła się po jej włączeniu do Lublina w 1916 roku).