Trudno jest się nie oprzeć wrażeniu, że miniony okres przedwojenny miał swój niepowtarzalny „klimat”. Niewątpliwie był to czas głębokiego patriotyzmu, połączonego z żarliwie wypełnianymi obowiązkami kościelnymi.  Wielkimi wydarzeniami były oczywiście święta państwowe połączone z uroczystą Mszą chociażby w lubelskiej katedrze. Poza tym odbywało się szereg pomniejszych nabożeństw.

W „Głosie Lubelskim” z 9 maja 1924 roku opisano ciekawe wydarzenie. Oto  8 maja staraniem Urzędu Wojewódzkiego i Dowództwa Okręgu Korpusu nr 2 odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele garnizonowym w Lublinie z okazji imienin prezydenta II Rzeczpospolitej – Stanisława Wojciechowskiego. Na godzinę 10 rano stawiło się wojsko i mieszkańcy Lublina przed malutkim kościółkiem przy al. Racławickich. Żołnierze garnizonu lubelskiego stawili się wraz z orkiestrą 8 pp. Legionów i kampanią honorową 8 pp. Legionów ze sztandarem. Oprócz wojska i mieszkańców, do kościoła przybyli również przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, wojskowych, duchowieństwa, instytucji kulturalno-oświatowych, sądownictwa i sfer urzędniczych. Mszę św. odprawił ksiądz dziekan Jan Idec. Podczas nabożeństwa pieśni religijne wykonywała orkiestra 8 pp. Legionów.

Po jego zakończeniu przedstawiciele władz i publiczność wzięli udział w defiladzie.

PIC_1-W-781

Źródło:

„Głos Lubelski”, 1924 nr 126, [http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=19141&from=latest – dostęp kwiecień 2015]

Fotografia „Poświęcenie kościoła garnizonowego w Lublinie”, sygn. 1-W-781 [http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/61465/09c66cd627fbe4da6fe1169e61528a8b/ – dostęp kwiecień 2015]

Podziel się
Przeczytaj także:  Odkryto freski w kamienicy Rynek Nr. 8.

Tomasz Brzuszkiewicz

historyk, miłośnik historii Lublina. web-developer