Mijają lata, zmienia się krajobraz świata, lecz także i naszego miasta. Sam przechodząc granicę 30 wiosen, zapadł mi w pamięci zupełnie inny Plac Litewski, Ogród Saski czy chociażby ul. Lipowa.