Poniższe fotografie z przełomu lat 60 i 70. odnalazłem na jednym z portali społecznościowych.

Każda dzielnica miasta naszgo kryje za sobą ważne wydarzenia z przeszłości.

Przyjemnością naszą jest państwu pokazać niezwykłe zdjęcia dawnego przedmieścia Lublina.