Za Bramą Krakowską w 1930 roku był jakby drugi Lublin, w porównaniu z tym poza murami miejskimi. Prasa nawołuje miasto Lublin do przywrócenia należytego porządku. Użycie miotły, trochę wapna na zalegające ścieki, umożliwiły by życie w nieco lepszych warunkach.

Nazwy kulturowe stanowią dość znaczną grupę wśród nazw dzielnic Lublina. Są to: Czwartek, Słomiany Rynek, Rury, Majdan Tatarski, Majdan Wrotkowski, Stare Miasto i Nowiny.

Nazwy dzielnic Lublina możemy podzielić na kilka kategorii. Do pierwszej, tytułowej z nich należą takie nazwy jak: Piaski, Zimne Doły, Choiny, Zadębie, Podzamcze, Krakowskie Przedmieście, Lwowskie Przedmieście i Czechówka.

Redaktor „Gazety Przemysłowo-Rzemieślniczej” Aleksander Choiński odwiedził Lublin w listopadzie 1878 roku i postanowił opisać działające tam 4 drukarnie.

16 lipca 1923 roku miasto nasze było świadkiem ogromnego pożaru w Śródmieściu.

Nasze miasto od wielu lat walczy ze sklepową pstrokacizną.

Nieopodal pl. Litewskiego stoi niepozorny, narożny budynek.

W 1913 roku, przy ul. Krakowskie Przedmieście 49, założono lecznicę dla zamożniejszych sfer miasta.

Ze stylem architektonicznym o nazwie „renesans lubelski” mamy do czynienia od przełomu wieków XVI i XVII.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza wyburzenie budynku Powszechnego Domu Towarowego „Sezam”.

Od końca drugiego światowego konfliktu zbrojnego podjęto trud odbudowy zniszczeń. W tym celu na posiedzeniu MRN powołano Komitet Odbudowy i Rozbudowy Lublina.

W 1611 roku król Zygmunt III Waza wystawionym dekretem zezwolił na zasypanie niespełniających już swych funkcji obwałowań i fosy, ciągnących się od zabudowań oo. Jezuitów w kierunku Bramy Krakowskiej.

Jeszcze w czasie wojennej zawieruchy wydrukowano pierwszy numer Sztandaru Ludu.

Zapraszamy państwa na niezwykłą  podróż w przeszłość. Cofnijmy się do roku 1852, kiedy słynny artysta Adam Lerue przemierzał lubelskie ulice. Swoją wędrówkę zacznijmy w okolicy drewnianego mostu na Bystrzycy, przez który biegnie trakt zamojski.