Niegdyś na naszym placu Litewskim stał sobór, który powstał w 1891-ym roku